Fiksumpi ja vastuullisempi ympäristö

 

ZeroWaste osana vastuullisempaa ympäristöä

Enpros Oy syntyi halusta saada ympäristöhuollon osapuolten arvoketjuun (jätteentuottajat, kuljetusliikkeet, vastaanottopisteet) modernit ja tehokkaat digitaaliset sovellukset ohjaamaan jokapäiväistä työskentelyä kohti tehokkaampaa ja vastuullisempaa toimintaa. Pyrkimys, että syntyvillä ZeroWaste-sovelluksilla ei ainoastaan ohjata päivittäistä työskentelyä, vaan vähennetään myös liiketoimintojen ympäristövaikutuksia sekä parannetaan helppokäyttöisyydellä henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Nykyisin kestävän kehityksen edistäminen on ohjelmistoliiketoimintamme keskeisimpiä perusarvoja. Halu saada ympäristöhuoltoon ja yritysvastuuseen läpinäkyvyyttä ja kuljetuksiin kustannustehokkuutta, tuo samalla käyttäjillemme päästövähennyksiä, tarkempaa materiaalivirtojen seurantaa sekä materiaalien korkeampaa kierrätysastetta. Materiaalivirtojen tuottamat päästöt ja niiden käsittelytapojen vaikutus kierrätysasteeseen ovat arkipäiväistyneet järjestelmien kautta niin kuljetusliikkeille, kuin vastuullisuusraportointia jätteistä laativille organisaatioillekin.

Fiksumpaa ja myös vastuullisempaa ympäristöä tehdään ZeroWaste-sovelluksilla.

Teemme töitä päivittäin edelleen samasta syystä, asiakkaidemme kiertotalouden toimintaedellytysten edistämiseksi digitaalisin keinoin. Tavoite on ajankohtaisempi ja tärkeämpi kuin koskaan. ZeroWaste-sovellukset kuljetusliikkeille, jätteen tuottajille ja vastaanottolaitoksille (Siirtoasiakirja, Ajonhallinta ja Ympäristöraportointi) mahdollistavat asiakkaillemme liiketoiminnan kustannus- ja ympäristötehokkuuden sekä vastuullisen toiminnan myös tulevaisuudessa.