Lisäarvoa tuottava

ZeroWaste Ympäristö­raportointi

  • Jätetietojen keskitetty hallinta.
  • Monipuoliset valmisraportit.
  • Jätehuollon päästölaskenta.

Varaa maksuton esittely

ZeroWaste Ympäristö­raportointi

 

Kenelle ZeroWaste Ympäristöraportointi sopii?

ZeroWaste Ympäristöraportointi soveltuu kaikille toimijoille, jotka pyrkivät optimoimaan jätehuollon kustannuksiaan. Erityisen hyvä työkalu ohjelmisto on sellaisille organisaatioille, jotka haluavat vertailla kahden tai useamman toimipisteen jätehuollon tehokkuutta, ja jotka toimivat yhteistyössä useiden jätehuollon toimijoiden kanssa. Ohjelmistoa käyttävät organisaatiot säästävät jätehuollon vuosikustannuksistaan keskiarvoisesti 15–40 %.

Mitä hyötyä ympäristöraportoinnista on?

Organisaatiot, joiden eri kiinteistöistä jätedataa tuottavat useat eri jätehuollon toimijat, kokevat jätetiedon kokonaishallinnan, vertailtavuuden ja raporttien hyödyntämisen usein haastavaksi. ZeroWaste Ympäristöraportoinnin avulla kokoamme kaikkien eri toimijoiden tuottaman jätedatan samaan paikkaan, jolloin ympäristöraportointia hyödyntävä organisaatio voi ohjelmiston avulla vertailla eri jätehuollon toimijoiden tehokkuutta, optimoida eri jätejakeiden noutovälejä ja muodostaa helposti monipuolisia raportteja esimerkiksi jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä. Ennen kaikkea ohjelmisto tarjoaa kovaa dataa ja siten työkaluja päätöksenteon tueksi.

Miten ympäristöraportointi edistää vastuullisuustyötä?

ZeroWasten avulla vastuullisuus- ja ympäristöraportointiin käytettävät työtunnit vähentyvät ja raportoinnissa käytettävissä oleva tietomäärä lisääntyy. Ohjelmistoon sisältyy lukuisia valmisraportteja, joita organisaatio voi suoraan hyödyntää vastuullisuustyössä. Lisäksi ohjelmiston raportointityökaluja voidaan muokata asiakaskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

Onko ZeroWaste-ohjelmisto tarkoitettu ainoastaan jätehuollon seurantaan?

Ohjelmistoon on mahdollista lisätä tiedot myös organisaation toimipisteiden veden- ja energiankulutuksesta. Lisäksi ohjelmisto mahdollistaa jätehuollon päästöseurannan ja raportoinnin.

Ota yhteyttä!

Myynti
013 72 903 34
Asiakaspalvelu – Ympäristöraportointi
013 72 903 33
asiakaspalvelu@enpros.fi

Varaa maksuton esittely