Tehokkaalla jätetietojen hallinnalla on merkitystä

Näin alkuvuodesta monissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa eletään jälleen aikaa, jolloin kerätään kiivaasti kokoon päättyneen vuoden ympäristö- ja vastuullisuustietoja organisaatioiden sisäistä ja ulkoista raportointia varten. Oman – haastavan – kokonaisuutensa tässä raportointityössä muodostaa jätedatan kerääminen.

Jätetietojen ja jätteiden keräämisestä ja kuljetuksesta syntyvien päästöjen yhä kattavampi raportointi on kiihtyvä trendi jo usean vuoden ajalta, ja osaltaan raportoinnin tarve on korostunut myös jätelain uudistusten myötä. Yhä useampi asiakas, onpa kyseessä sitten vuokra-asuja tai elintarvikkeen käyttäjä, haluaa tietää paljonko hänen käyttämänsä palvelu rasittaa ympäristöä.

Jätedatan keräämisen osalta käytäntö on kuitenkin usein haastavampaa kuin teoria. Monet suuret organisaatiot toimivat yhteistyössä useiden jätehuollon kumppaneiden kanssa, jolloin jätedatan kokonaisuus on pirstaloitunut. Myös eri jätehuollon toimijoiden raportointitavat vaihtelevat vielä nykyään suuresti. Osa toimijoista käyttää sähköisiä raportointijärjestelmiä, osa elää yksittäisten Excel tai pdf-tiedostojen maailmassa. Näin ollen kokonaiskuvan muodostaminen suuren organisaation jätemääristä ja -kustannuksista on usein haastavaa ja ennen kaikkea äärimmäisen työlästä.

Toisaalta myös sellaiset organisaatiot, jotka toimivat vain yhden jätehuollon toimijan kanssa, saattavat törmätä raportoinnissaan siihen, ettei jätehuollon toimijan raportointi vastaa asiakasorganisaation tarpeisiin. Jätehuollon toimijoiden sähköisissä järjestelmissäkin esimerkiksi kohdekohtainen jätedata ja päästölaskenta on toisinaan puutteellista, eikä vaikkapa päästölaskennan osalta ole tiedossa, mihin lasketut luvut perustuvat. Sidonnaisuus yksittäiseen toimijaan nousee usein myös taloudelliseksi haasteeksi esimerkiksi kustannustehokkuuden osalta.

ZeroWaste Ympäristöraportointi on ohjelmisto, joka on kehitetty ratkaisemaan juuri näitä yllä mainittuja haasteita. ZeroWasteen kerätään asiakasorganisaation kaikkien eri jätehuollon toimijoiden data yhteen paikkaan, jolloin kokonaisuuden hallinta helpottuu ja dataan perustuva päätöksenteko jätehuollon optimoimiseksi on mahdollista. Ohjelmisto taipuu moneen – asiakkaitamme ovat muun muassa vuokra-asumisen, toimitilakiinteistöjen, elintarviketeollisuuden ja rakentamisen parissa toimivia organisaatioita. Kun data on luotettavaa, kaiken kattavaa ja ajantasaista, kustannustehokkuuden parantaminen on mahdollista toimialasta riippumatta.

Ohjelmisto on osoittautunut erittäin hyödylliseksi myös vain yhden jätehuollon toimijan kanssa toimiville organisaatioille. ZeroWaste tarjoaa läpinäkyvän ja auditoidun päästölaskennan jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja lisäksi lukuisia Suomessa ainutlaatuisia valmisraportteja niin jätteiden painoista kuin kustannuksistakin. Näin ollen ympäristö- ja vastuullisuusraportoinnin jäteosioon liittyvä manuaalinen työ on mahdollista minimoida muutaman klikkauksen mittaiseksi.

ZeroWaste on mukana myös Vaasan EnergyWeek-messuilla Smart Energy -päivänä 23.3.2022. Olemme tavattavissa standilla numero A21 ja lisäksi pidämme puheenvuoron kokoussalissa (Meeting Hall) klo 13.00–13.25 aiheena ”Corporate responsibility and cost-effectiveness in waste management” . Tule tutustumaan palveluumme Vaasassa tai tilaa maksuton ohjelmistoesittely joko online-versiona tai paikan päällä alta olevasta linkistä.