Sähköinen siirtoasiakirja pakolliseksi vuoden 2022 alusta

Uusi jätelain muutos vaatii toimenpiteitä nyt niiltä kaikilta toimijoilta, jotka eivät vielä digitaalista siirtoasiakirjaa käytä.

Nykyisten siirtoasiakirja velvollisuuden piirissä oleville jätteille tulee vuoden 2022 alusta pakolliseksi sähköinen siirtoasiakirja. Sähköisellä siirtoasiakirjalla toimitetaan lisäksi jatkossa ympäristöministeriön tietokantaan määritellyin tiedoin tieto jätteensiirrosta, joten mikä tahansa tekstiviesti tai sähköposti ei siirtoasiakirjaksi riitä.

Mitä tämä aiheuttaa jätteenkuljetukseen ja vastaanottoon?

Suurin muutos on se, että paperista siirtoasiakirjaa ei voi enää jatkossa käyttää sellaisenaan jätteenkuljetuksessa. Myös tiettyä suurempaa tarkkuuttaa tarvitaan jatkossa siihen, kuka kirjataan jätteen luovuttajaksi, sillä pelkkä ”Pekan paja” ei kohdistu enää oikein tietokannassa (yrityksillä esim. y-tunnus on pakollinen tieto).

Kuinka muutokseen pitäisi varautua?

Ottamalla käyttöön sähköinen siirtoasiakirjajärjestelmä, jolla voidaan tehdä digitaalinen siirtoasiakirja kaikilla tarvittavilla pakollisilla kuljetuksen tiedoilla. Kyseisen järjestelmän on myös käyttäjänsä kannalta syytä kyetä siirtämään siirtoasiakirjojen tiedot automaattisesti ympäristöministeriön tietokantaan, taikka muuten tämä jää käyttäjän erikseen tehtäväksi ja riesaksi.

Eli lisää isoja järjestelmä­kustannuksia, sekä kuskeille ja toimistolle paljon työtä tiedossa?

Itse asiassa ei ja ei. Syyt miksi sähköistä siirtoasiakirjaa käytetään ja siitä pidetään, ovat olleet aikasäästöt kuljettajien siirtoasiakirjan täytössä ja säilytyksessä, sekä ennen kaikkea toimistossa jätemäärien raportoinnissa, laskutuksessa ja ylipäätänsä työnohjaukseen liittyvissä tehtävissä.

Jätelain muutosta siirtoasiakirjan osalta ei kannata kauhistella sen enempää. Ottamalla käytössä toimivaksi todetun ja edullisen sähköisen ZeroWaste siirtoasiakirjaratkaisun, ei uudesta jätelaista synny kuljetusliikkeille eikä käsittelylaitoksille lisätyötä. Toiminnan tehokkuuden nousun myötä tapahtuvan hyödyn huomioiden tämä ei edes loppupelissä lisää kustannuksia. Päinvastoin tämä muutos siirtoasiakirjassa saattaa ollakin monelle yritykselle ensimmäinen askel kohti tehokkaampia ja nykyaikaisia työtapoja – näistä kyllä kannattaa jokaisen tulevaisuuteen tähtäävän hiukan välillä innostuakin.

Lisätiedot