Purkutoimintaan ja jätteenkuljetukseen

Kuljetukset työmaa- ja asiakaskohtaisesti dokumentoituna mobiilisovelluksella. Siirtoasiakirjojen arkistointi ja jäteraportointi ei voi olla enää helpompaa!


ZeroWaste-siirtoasiakirja sovellus

Ottamalla käyttöösi ZeroWaste-siirtoasiakirjan, ovat siirtoasiakirjat jatkossa helposti saatavilla sähköisessä muodossa, eikä tarvetta papereille enää ole.

ZeroWaste-sovelluksella sähköinen siirtoasiakirja on helppo perustaa kuljetusliikkeen toimistolla tilauksen vastaanoton yhteydessä tai perinteisesti suoraan kuljettajan toimesta mobiilisovelluksella. Sähköinen siirtoasiakirjan muodostus tapahtuu asiakkaan ja kuljetettavan jätteen tiedoilla EWC-koodein. Digitaaliset siirtoasiakirjat täyttävät jätelain mukaiset vaatimukset siirtoasiakirjoille. Siirtoasiakirjat ovat aina tallessa sekä kätevästi haettavissa kaikkien kuljetuksen osapuolten toimesta, lain velvoittaman ajan.

Luotu sähköinen siirtoasiakirja on kaikkien kuljetuksen osapuolten nähtävillä koko kuljetustapahtuman ajan ja siihen tallentuu luotettavasti eri kuljetusvaiheiden aika- ja paikkatiedot. Automaattisesti pilvipalveluun arkistoituva ja sähköisesti allekirjoitettu siirtoasiakirja voidaan kuljetustapahtuman päätteeksi lähettää kaikkien osapuolten sähköposteihin helposti napin painalluksella. Täytetyistä siirtoasiakirjoista on myös helppo koota sähköinen raportti jätemääristä tai muista halutuista tiedoista, kuten vaikkapa asiakaskohtainen koonti, työmaaraportti tai kullekin käsittelylaitokselle toimitetut tonnimäärät.

Hinnasto 2020

Yksin­ker­tais­taa toimin­taanne

Ei enää paperisten siirtoasiakirjojen pyörittelyä ja täyttämistä osapuolten kesken.

Selkeyttää pro­ses­se­jan­ne

Asiakkaan tiedot ja jäte- nimikkeet EWC koodein valmiiksi haettuna tietokannastanne.

Siirto­asiakir­jat arkis­toi­tuna ja lähe­tet­tynä

Automaattinen tallennus web-portaaliin sekä lähetys osapuolille sähköposteihin. Sähköisesti allekirjoitettuna ja varustettuna omalla yrityksenne logolla.


Kokeile ilmaiseksi

Sähköinen siirtoasiakirja muodostuu helposti asiakas- ja kuljetustiedoilla, Android puhelimella tai tabletilla täytettynä. Kokeilkaa ilmaiseksi 30 päivän ajan, ei sitoumuksia tai määräaikaisia sopimuksia.

Yhteydenotto ZeroWaste -palveluihin liittyen