Ensimmäinen SIIRTO

”Yksi pieni askel ZeroWastelle, suuri harppaus ihmiskunnalle.” Näillä sanoin ensimmäinen ZeroWaste Siirtoasiakirja on tänään varmistetusti toimitettu perille ympäristöministeriön SIIRTO-rekisteriin. Kyseinen onnellinen ja hyväkuntoinen sähköinen jätteensiirtoasiakirja tullaan varmasti jokin päivä vielä näkemään myös peruskoulun historiankirjojen sivuilla, todisteena yhdestä ihmiskunnan merkittävimmistä hetkistä.

Mistä kyse? Pakollinen SIIRTO-rekisteri on tänään (1.9.2022) aloittanut toimintansa ja jatkossa jokainen siirtoasiakirja on toimitettava siirtoasiakirjarekisteriin sähköisessä muodossa – tavalla tai toisella. ZeroWastella tämä onnistuu todistetusti täysin automaattisesti ilman manuaalista näpyttelyä.