Siirtoasiakirja

Jälkikäteen työn tulosta on helpompi arvioida kuin etukäteen.

Kreate

Kreate on yksi Suomen johtavista infrarakennusyrityksistä. Kreate keskittyy erikoisosaamista vaativaan rakentamiseen ja yhtiön kattavaan palveluvalikoimaan kuuluu mm. laadukkaat ratkaisut siltoihin, teihin, ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Kysyimme Kreaten projekti-insinööri Sami Häkkiseltä rehellisiä mietteitä ZeroWastesta ja sen käyttöönotosta.

 

Minkälaiseen tarpeeseen otitte ZeroWasten käyttöön?

Haluisimme jo etukäteen varautua tulevaan jätelain muutokseen. Kreate on viime vuosina panostanut maanrakennusalan digitalisaatioon ja ZeroWasten käyttöönotto oli luonteva osa tätä kehitystä. Lisäksi meillä on useampia ympäristöluvallisia kohteita, missä otetaan vastaan kiertotalousmateriaaleja. Nämä materiaalit vaativat siirtoasiakirjojen käyttöä, joten ZeroWastea käytetään sekä työmailla, missä jätettä syntyy, että laitoksilla, joissa jätettä hyödynnetään.

Minkälaisia käytännön hyötyjä ZeroWasten käyttöönotto on tuonut verrattuna aikaisempaan nähden?

Paperisten siirtoasiakirjojen pyörittely on vähentynyt reilusti, mikä on aina hyvä asia. Lisäksi ZeroWaste on tuonut uusia työkaluja esimerkiksi raportointia ajatellen.

Mitkä ovat olleet ZeroWaste sovelluksen käyttöönoton helppoudet tai haasteet teidän näkökulmastanne katsottuna?

ZeroWasten mobiilisovellus on itsessään yksinkertainen ja helppokäyttöinen, mikä edistää esimerkiksi käyttöönottoa autonkuljettajien osalta. Autonkuljettajilla kuitenkin on usein myös muita sovelluksia käytössä, minkä vuoksi yhden uuden sovelluksen käyttöönotto saattaa aiheuttaa haasteita ja tuo totta kai lisävaivaa kuskeille. Toimistokäyttöä ajatellen selainpohjainen sovellus on myös ollut helppokäyttöinen ja erityisesti näkymien räätälöiminen eri tarpeisiin on ollut positiivinen asia. Lisäksi järjestelmästä saa ladattua erilaisia raportteja eri tarpeisiin, mikä on helpottanut datan käsittelyä.

Millaisia kommentteja sovellusta päivittäin työssään käyttäviltä on tullut tai mitä hyötyjä he ovat kokeneet?

ZeroWasten tehokas käyttöönotto on tarkoittanut vähemmän käytettyjä työtunteja kuorma- ja siirtoasiakirjojen selailuun ja reaaliaikaisempaa raportointia esimerkiksi tilaajan suuntaan. Samalla esimerkiksi työmaan massatasapainoa on ollut helpompi seurata, kun tieto tulee reaaliajassa sovellukseen.

Vapaa sana tai kommentteja muille ZeroWastea harkitsevalle:

Sekä Kreate että muut osapuolet ovat olleet tyytyväisiä sähköiseen siirtoasiakirjaan. Enprosilta on saatu aina nopeasti opastusta ja apua. Lisäksi sovelluksia on myös pystytty räätälöimään omiin tarpeisiin.

 

Kreate