Siirtoasiakirja

Jälkikäteen työn tulosta on helpompi arvioida kuin etukäteen.

Keski-Suomen Tierakenne Oy

Keski-Suomen Tierakenne Oy on Etelä-Suomen alueella toimiva Jyväskyläläinen täyden palvelun kuljetus- ja maanrakennusalan yritys. Vuonna 2011 perustettu yritys on erityisesti erikoistunut maansiirtokuljetuksiin, sekä yleisillä että suljetuilla alueilla.

”Haasteena oli maamassojen määrän työläs raportointi, sekä aina viiveellä saapuvat kuormatiedot laskutusta varten. Päätimme kokeilla ZeroWaste Siirtoasiakirjaa ja otimme kerralla ZeroWaste Siirtoasiakirjan käyttöön työmaillamme kaikille omille autoille, että urakoitsijoillemme.

Sähköinen siirtoasiakirja on vähentänyt työaikaamme ja mahdollistanut reaaliaikaisen maamassojen raportoinnin ja laskutuksen kuljetustietoihin perustaen. Kuskien ei tarvitse enää erikseen toimittaa tai lähettää siirtoasiakirjoja eikä toimistolla tarvitse manuaalisesti kirjanpitoa.

Kaikki osapuolet ovat olleet erittäin tyytyväisiä sähköiseen siirtoasiakirjaan, eikä halua ole palata takaisin entiseen papereiden pyörittelyyn. Enprosilta on aina saatu koulutuksiin, että käytön opastukseen apua nopeasti.”

 

Petri Riihimäki

Keski-Suomen Tierakenne Oy