Ajonhallinta

Jälkikäteen työn tulosta on helpompi arvioida kuin etukäteen.

Kempeleen Siirtokuljetus Oy

Kempeleen Siirtokuljetus on kempeleläinen perheyritys, jolla juuret ulottuvat yli 40 vuoden päähän. Yrityksen toimintaan kuuluu laajasti jätehuolto- ja kuljetuspalveluita sekä materiaalien vastaanottoa ja käsittelyä. Kempeleen Siirtokuljetus on alueellaan merkittävä toimija työllistäen yli 50 henkilöä sekä suuren määrän alihankkijoita.

ZeroWaste Ajonhallinta on ollut Kempeleen Siirtokuljetuksen käytössä vuodesta 2020 lähtien. Kysyimme Kempeleen Siirtokuljetukselta Johanna Heikkiseltä muutamia ajatuksia ja kokemuksia järjestelmän käytöstä.

 

Minkälaiseen tarpeeseen otitte ZeroWasten käyttöön?

Kaipasimme ajojärjestelyyn toiminnanohjausjärjestelmää, joka toimii ketterästi ja reaaliaikaisesti asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Minkälaisia käytännön hyötyjä ZeroWasten käyttöönotto on tuonut verrattuna aikaisempaan nähden?

Tilausten järjestely on nyt jouhevampaa ja asiakkaat voivat seurata reaaliaikaisesti toteutuneita palveluita.

Mitkä ovat olleet ZeroWaste sovelluksen käyttöönoton helppoudet tai haasteet teidän näkökulmastanne katsottuna?

Käyttöönotto oli nopeaa ja kaikki oppivat toiminnot helposti. Haasteita on pääasiassa ilmennyt yhtiön taloushallinnan järjestelmien yhteensovittamisessa. Raportoinnin työkaluihin kaipaamme vielä lisätyökaluja.

Millaisia kommentteja sovellusta päivittäin työssään käyttäviltä on tullut tai mitä hyötyjä he ovat kokeneet?

Sovelluksen helppokäyttöisyyttä on kehuttu sekä kuinka kuljetustietojen toteumien seuranta on nopeaa.

 

Johanna Heikkinen
Kempeleen Siirtokuljetus Oy