Avoimet työpaikat
Fiksumpi ympäristö

Kiinteistöt

Lisäarvoa tuottava ympäristöraportointi ja jätehuollon optimointi sekä kokonaishallinta.


Kiinteistöt

ZeroWaste -ympäristöraportointi

Helposti integroitava järjestelmä on suunniteltu työkaluksi kaupan ja teollisuuden asiakkaille sekä ympäristöhuollon toimijoille. Järjestelmän avulla kerätään asiakkaalle yksikkökohtaisesti jätehuollon sekä muut ympäristövastuuraportoinnin tiedot kootusti selainkäyttöiseen ZeroWasteen. Näistä tiedoista muodostuu automaattisesti yksikkö- ja konsernikohtaisia raportteja toiminnan seuraamiseen, kehittämiseen, vertailuun sekä VAHTI-raportointiin viranomaisille.

Järjestelmästä asiakas voi luoda myös omia kokoelmaraportteja sekä seurata tyhjennyksiä tai jakeiden määriä päivä, kuukausi tai vuositasolla. Järjestelmästä toteutetut kuljetus, huolto tai muut työtilaukset menevät suoraan oikeille toimijoille tietokantojen ansiosta. Järjestelmä toimii myös sähköisenä materiaalipankkina, jossa asiakkaan ympäristöhallintaan liittyvät tiedot ovat helposti saatavissa mm. siirtoasiakirjat, lajitteluohjeet, yhteystiedot, jätehuoltokansiot ja keräysvälineiden tiedot. Moduuleista koostuvan ZeroWaste Järjestelmän avulla ympäristöhuolto ja jätekirjanpito ovat hallitumpaa, selkeää ja vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä jätekirjanpidosta.

Myös muiden ympäristöraportointiin vaadittavien tietojen kerääminen, kuten vesi, energia ja päästöt onnistuvat asiakaskohtaisesti lähtötietoja räätälöiden järjestelmällä. Usean toimipisteen ympäristövastuuraportoinnin keräykseen ja koostamiseen on järjestelmä joustava ja helppokäyttöinen työkalu käyttöönotettavaksi.


Kiinteistöt

Asiantuntijapavelut

Asiakkaan jätehuoltoon etsitään toimivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisumallit. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan alueelliset ja yksikkökohtaiset tarpeet sekä vaatimukset, joiden perusteella keräysratkaisut ja jätehuolto suunnitellaan toimialan erikoispiirteet huomioiden. Tehtyjen muutosten pohjalta kilpailutetaan jätehuolto alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kesken ja luodaan asiakasnäkökulmasta sopimukset vastaamaan optimoituja toimintamalleja. Näin luomme kustannussäästöjen lisäksi yhtenäisen laadun ja sisällön yrityksen jokaisen toimipisteen jätehuoltoon.

Enpros käyttää omaa asiantuntemustaan sekä laajaa asiantuntijaverkostoaan etsien taloudellisesti kannattavimmat sekä ympäristöystävälliset toimintamallit yrityksenne jätehuollolle.

Ottamalla kokonaishallintapalvelun käyttöönne, vapautatte yrityksen omia henkilöresursseja ja varmistutte aina ajantasaisesta sekä tehokkaasta jätehuollon hoidosta. Kokonaishallintapalvelu sisältää yritykselle nimetyn oman yhteyshenkilön, joka huolehtii yrityksenne jätteisiin liittyvistä palveluista sekä jätehuoltonne jatkuvasta kehittämisestä uusien vaatimusten mukaisesti. Säännölliset materiaalivirtojen ja jätehuollon tehokkuuden tarkkailu sekä raportointi toiminnasta ehdotuksineen kohteittain ovat vain yksi esimerkki millä jätehuollon kustannukset jatkossakin pidetään kurissa.

Kokonaisvaltainen ZeroWaste ympäristöhuollon palvelu rakennetaan aina asiakkaalle jätemäärän ja kustannusten optimoinnin lähtökohdasta. Vahvuutemme on riippumattomuus jätehuollon toimijoista sekä tarjottavista ratkaisuista.