Fiksumpi ympäristö

Kauppa ja teollisuus

Lisäarvoa tuottava ympäristöraportointi ja jätehuollon optimointi sekä kokonaishallinta.


Kauppa ja teollisuus

ZeroWaste -jäte ja ympäristövastuuraportointi

Helposti integroitava järjestelmä on suunniteltu työkaluksi kaupan ja teollisuuden asiakkaille sekä ympäristöhuollon toimijoille. Järjestelmän avulla kerätään asiakkaalle yksikkökohtaisesti jätehuollon sekä muut ympäristövastuuraportoinnin tiedot kootusti selainkäyttöiseen ZeroWasteen. Näistä tiedoista muodostuu automaattisesti yksikkö- ja konsernikohtaisia raportteja toiminnan seuraamiseen, kehittämiseen, vertailuun sekä VAHTI-raportointiin viranomaisille.

Järjestelmästä asiakas voi luoda myös omia kokoelmaraportteja sekä seurata tyhjennyksiä tai jakeiden määriä päivä, kuukausi tai vuositasolla. Järjestelmästä toteutetut kuljetus, huolto tai muut työtilaukset menevät suoraan oikeille toimijoille tietokantojen ansiosta. Järjestelmä toimii myös sähköisenä materiaalipankkina, jossa asiakkaan ympäristöhallintaan liittyvät tiedot ovat helposti saatavissa mm. siirtoasiakirjat, lajitteluohjeet, yhteystiedot, jätehuoltokansiot ja keräysvälineiden tiedot. Moduuleista koostuvan ZeroWaste Järjestelmän avulla ympäristöhuolto ja jätekirjanpito ovat hallitumpaa, selkeää ja vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä jätekirjanpidosta.

Myös muiden ympäristöraportointiin vaadittavien tietojen kerääminen, kuten vesi, energia ja päästöt onnistuvat asiakaskohtaisesti lähtötietoja räätälöiden järjestelmällä. Usean toimipisteen ympäristövastuuraportoinnin keräykseen ja koostamiseen on järjestelmä joustava ja helppokäyttöinen työkalu käyttöönotettavaksi.

Tarkka ja kattava jätetieto

Oli jätehuollon toimijat isoja tai pieniä, on jätetieto asiakkaalla aina tarkasti ja tasalaatuisena yhdessä paikassa vertailtavana sekä raportoitavana.

Moni­puo­li­set omi­nai­suu­det

Jätehuollon toiminnan analysointi, Työtilaukset, keräysvälineiden kunto tai ympäristöhuoltoon liittyvät dokumentit hoituvat ZeroWaste järjestelmällä.

Ympäris­tö­vastuu­rapor­tointi

Usean eri toimipisteen ympäristötietojen keräämiseen ja koostamiseen järjestelmä on joustava ja helppokäyttöinen. Rajapinnat mahdollistavat suorat integroinnit muihin järjestelmiin.


Kauppa ja teollisuus

Jätehuollon optimointi

Asiakkaan jätehuoltoon etsitään toimivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisumallit. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan alueelliset ja yksikkökohtaiset tarpeet sekä vaatimukset, joiden perusteella keräysratkaisut ja jätehuolto suunnitellaan toimialan erikoispiirteet huomioiden. Tehtyjen muutosten pohjalta kilpailutetaan jätehuolto alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kesken ja luodaan asiakasnäkökulmasta sopimukset vastaamaan optimoituja toimintamalleja. Näin luomme kustannussäästöjen lisäksi yhtenäisen laadun ja sisällön yrityksen jokaisen toimipisteen jätehuoltoon.

Kustan­nus­säästöt

Optimoinnin ja kilpailutuksien avulla etsimme parhaat hyvitykset jakeista ja edullisimmat tavat hoitaa jätehuolto.

Uusimmat jätehuollon ratkaisut

Etsimme alueellisesti kustannustehokkaimmat käsittelytavat ja opastamme taloudellisesti kannattaviin keräysratkaisuihin.

Puolueet­tomuus

Jätehuoltoon liittyvät toimenpiteet ja ratkaisut teemme aina asiakkaan näkökulmasta.

Enpros käyttää omaa asiantuntemustaan sekä laajaa asiantuntijaverkostoaan etsien taloudellisesti kannattavimmat sekä ympäristöystävälliset toimintamallit yrityksenne jätehuollolle.


Kauppa ja teollisuus

Jätehuollon kokonaishallinta

Ottamalla kokonaishallintapalvelun käyttöönne, vapautatte yrityksen omia henkilöresursseja ja varmistutte aina ajantasaisesta sekä tehokkaasta jätehuollon hoidosta. Kokonaishallintapalvelu sisältää yritykselle nimetyn oman yhteyshenkilön, joka huolehtii yrityksenne jätteisiin liittyvistä palveluista sekä jätehuoltonne jatkuvasta kehittämisestä uusien vaatimusten mukaisesti. Säännölliset materiaalivirtojen ja jätehuollon tehokkuuden tarkkailu sekä raportointi toiminnasta ehdotuksineen kohteittain ovat vain yksi esimerkki millä jätehuollon kustannukset jatkossakin pidetään kurissa.

Kokonaisvaltainen ZeroWaste ympäristöhuollon palvelu rakennetaan aina asiakkaalle jätemäärän ja kustannusten optimoinnin lähtökohdasta. Vahvuutemme on riippumattomuus jätehuollon toimijoista sekä tarjottavista ratkaisuista.