Fiksumpi ympäristö

Asiakkai­tamme

Yrityksen jätehuollon tehostaminen tai ratkaisu ajojärjestelyn haasteisiin.

Valio
"Säästämme kustannuksia ja resursseja"

Valio Oy on Suomen suurin maidonjalostaja ja toiseksi suurin elintarvikkeiden valmistaja toimien Suomessa kahdessatoista tuotantolaitoksessa.

Näytä lisätiedot... Piilota lisätiedot

Valio

Lähtötilanne ja tavoite:

Valion tehtaissa oli keräysratkaisujen ja jätehuollontoimijoiden suhteen toisistaan poikkeavia toiminta- ja raportointitapoja. Vastuullisena toimijana jätteiden ympäristövaikutukset minimoivaan käsittelyyn haluttiin yhtiössä panostaa entistäkin voimakkaammin. Kustannusten pienentäminen, toiminnan tehokkuus ja yhtenäinen mutta paikallinen jätehuollontoimintamalli tavoitteena aloitimme yhteistyön.

Ratkaisu:

ZeroWaste järjestelmän avulla tarkastelimme kohteittaan syntyviä jätemääriä aukottoman tarkasti. Tehdasyksiköiden ympäristöhuollon kustannustehokkuus parantui puolueettomilla keräys- jätehuollon- ja käsittelynratkaisuilla, sekä monistamalla uusimpia tehokkaimpia käytäntöjä tuotantolaitoksiin.

Tulokset:

ZeroWasten ajantasainen sekä tarkka jätetieto sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön ja Enprossin puolueeton mahdollisuus kilpailuttaa sekä käyttää pieniä ja suuria jätehuollon toimijoita alueittain ovat osaltaan laskeneet jätehuollon kustannuksia. Selkeytyneet ja uudistetut toimintamallit ja keräysratkaisut tehtaissa ovat merkittävästi laskeneiden kulujen lisäksi säästäneet myös henkilöstön resursseja sekä ympäristönkuormitusta. Enpros toimii Valion käytössä asiantuntijana, joka kehittää sekä seuraa jatkuvasti toimipisteiden jätehuoltoa, "yhden yhteyshenkilön periaatteella".

"Luotu jätehuollon toimintamalli sekä uudet ratkaisut ovat säästänyt henkilöresurssien lisäksi kustannuksia enemmän, kuin olisimme pystyneet ennakolta uskomaan."

Jussi Koskinen
Ostopäällikkö
Valio Oy


Gasum Biotehdas Oy
"Lopputuloksen laatu ylitti odotuksemme"

Gasum Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa eloperäisen jätteen käsittelypalvelua maanlaajuisesti. Suomessa sijaitsevat seitsemän Biotehdasta jalostavat biojätteistä uusiutuvaa energiaa ja lannoitevalmisteita.

Näytä lisätiedot... Piilota lisätiedot

Gasum Biotehdas Oy

Lähtötilanne ja tavoite:

Gasum Biotehdas tarvitsi biojätettä käsitteleviin laitoksiin sekä heidän hoitamaansa lannoitejakeluun raportointi- ja ajonohjausjärjestelmän.

Ratkaisu:

ZeroWasten lannoitejakeluun räätälöity ajonhallintajärjestelmä ja asiakkuudenhallinta-moduuli kattoivat Biotehtaan tarpeet.

Tulokset:

Ajantasainen tieto kuljetetuista jätemääristä sekä satojen lannoiteasiakkaiden yksityiskohtainen tieto kuljetuksineen ja keräyssäiliöineen on nyt yhdessä järjestelmässä. Ajojärjestelyt ja kuljetustietojen tallentaminen tehdään suoraan mobiilipäätteestä.

"ZeroWaste oli helppo valinta usean toimipaikan ajonhallinnan sekä raportoinnin ratkaisuksi. Käyttöönoton nopeus ja läpivienti, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä lopputuloksen laatu ylittivät odotuksemme."

Jan Reiners
Asiakkuuspäällikkö
Gasum Biotehdas Oy


Joen Loka
"Paras ohjelmistokokonaisuus toimintaamme"

Joen Loka on vuonna 1964 perustettu ympäristönhuoltopalveluita tarjoava perheyritys. Uusimmilla teknisillä ratkaisuilla ja asiantuntevalla henkilökunnalla yritys on rakentanut vahvan maineensa laadukkaasta palvelusta ja tehokkaasta toiminnastaan.

Näytä lisätiedot... Piilota lisätiedot

Joen Loka

Lähtötilanne ja tavoite:

Käsittelylaitoksen vastaanotossa eikä kuljetusten ja keikkojen ohjauksessa ollut käytössä toiminnanohjausjärjestelmää, jolla seurata kuljetettujen jätteiden määriä tai ohjata ajoja.

Ratkaisu:

ZeroWaste-moduuleista otettiin yritykselle räätälöityinä käyttöön laitos, CRM ja ajonhallinta.

Tulokset:

Tarkka tieto saapuneista materiaaleista, kuljetusten ohjaus mobiiliin ja siirtoasiakirjat sähköisesti allekirjoitettuna. Ajonhallinta mobiilina käytössä ajoneuvoissa ja asiakkuudenhallinta toimistossa ja terminaalissa.

"Yhteistyö yrityksemme toiminnanohjausjärjestelmän projektissa oli todella sujuvaa ja Enpros oli aidosti kiinnostunut etsimään parhaat ratkaisut toimintaamme. ZeroWaste -järjestelmän helppokäyttöisyys oli muihin harkitsemiimme järjestelmiin nähden ylivoimainen."

Heikki Päivänurmi
Toimitusjohtaja
Joen Loka