Fiksumpi ympäristö

25.9.2017 : ZeroWaste sovellukset Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n ympäristöyritysten verkostoitumispäivässä

Juusolla oli hymy herkässä

ZeroWaste ajonhallintaan ja siirtoasiakirjaan oli mahdollista tutustua lauantaina 23.9 Skal Ry:n tiloissa pidetyissä ympäristöyritysten verkostoitumispäivässä.

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi


6.6.2017 : Enpros Oy on valittu kiertotalouden kasvupolku ohjelmaan!

Lue lisää... Piilota

Enpros Oy on valittu kiertotalouden kasvupolku ohjelmaan. Kiertotalouden periaatteita liiketoiminnassaan toteuttaville yrityksille suunnattuun kasvuohjelmaan on valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä. Kiertotalouden Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Kasvu Open

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi


10.4.2017 : Turun Sanomat: Purkutyö on hallittua ja järjestelmällistä

Lue lisää... Piilota

Petri Alanderin mukaan purkuala on pitkälle erikoistunutta ja tekijöiltään se vaatii erikoisosaamista. Alanderin yritys vastasi Kastun koulun purku-urakasta
Petri Alanderin mukaan purkuala on pitkälle erikoistunutta ja tekijöiltään se vaatii erikoisosaamista. Alanderin yritys vastasi Kastun koulun purku-urakasta.

VS Purku otti tammikuussa käyttöön sähköisen jätekuormien siirtoasiakirjajärjestelmän. Järjestelmällä sekä yritys että viranomaiset pystyvät seuraamaan purkutyömaan jätekuljetuksia reaaliajassa.

"Suomessa olemme pioneereja järjestelmän käyttöönotossa. Järjestelmän avulla toiminta on läpinäkyvää, ja systeemi osoittaa myös asiakkaillemme, että purkujätteet kierrätetään asianmukaisella tavalla", toimitusjohtaja Petri Alander jatkaa.

VS Purku Oy on menestyksekkäästi käyttänyt purkutöiden raportointia ja siirtoasiakirjojen muodostamista helpottavaa digitaalista ZeroWaste siirtoasiakirjaamme.

Turun Sanomien uutinen

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi


21.2.2017 : Sanomalehti Karjalainen: Nyt tuli hyödyllinen lakimuutos - joensuulaisyritys kansainvälistyy

Lue lisää... Piilota

Nyt tuli hyödyllinen lakimuutos

Joensuulainen ohjelmistoalan yritys Enpros Oy seuraa aikaansa. Vuoden alusta voimaan tulleeseen lakiin on kirjattu velvoite, joka vaatii yrityksiltä entistä tarkempaa tietojen keräämistä ympäristöraportointia varten.

"Euroopassa raportointivastuu koskettaa tuhansia suuryrityksiä. Tuomme markkinoille ohjelmistosta kieliversiot kansainvälisiä asiakkaita varten jo tänä vuonna" toteaa asiakkuuksista vastaava Juuso Aaltonen.

Joensuulaisyritys on kehittänyt ympäristöhuollon tietojärjestelmän, joka kerää kootusti yritysten, tuotantolaitosten tai julkisen puolen toimijoiden kuten esimerkiksi sairaaloiden tuottamat jätetiedot, energian- ja vedenkulutuksen.

Karjalaisen uutinen

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi


13.2.2017 : Lakimuutos tuo Enpros Oy:n ympäristöraportoinnin ohjelmistolle suuren asiakaspotentiaalin Suomesta ja Euroopasta

Lue lisää... Piilota

Vuoden vaihteessa eduskunta hyväksyi kirjanpitolakiin EU:n direktiiviin pohjautuvan muutoksen, joka edellyttää listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä raportoimaan yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2017 lukien. Tämä velvoittaa myös yritysten entistä tarkempaan tietojen keräämisen ympäristöraportointia varten.

Ympäristötiedon kerääminen ja kokoaminen yhteiskuntavastuuraporttiin on työlästä. Useiden toimipisteiden hajallaan oleva tieto aiheuttaa haasteita ympäristövastuusta raportoiville yrityksille ja yhteisöille. Suomalainen ohjelmistoyritys Enpros Oy tarjoaa tähän ratkaisun ZeroWaste järjestelmällä.

ZeroWaste jäte- ja ympäristövastuun raportointiohjelmistolla ratkaistaan asiakkaina olevien yritysten ympäristötiedon keräykseen ja kokoamiseen liittyviä ongelmia. "Tämä lakimuutos oli sinänsä odotettu. Sillä on vaikutus yritysten ympäristövastuuraportointiin ja ohjelmistoihin liittyvään kysyntään. Osa suomalaisista suuryrityksistä on raportoinut yritysvastuustaan vapaaehtoisesti, mutta lain voimaantulo velvoittaa varmasti laajemmin yritykset tarkastelemaan raportointikäytäntöjään ja ympäristövastuuraportin sisältöä" toteaa myyntijohtaja Juuso Aaltonen Enpros Oy:stä.

Kannattaako ympäristövastuuraportointia tehdä muunkin kuin kirjanpitolain velvoitteen vuoksi? "En haluaisi lähteä ajattelemaan ympäristövastuuraportointia vain pakollisuuden kautta. Avoimeen ja luottamusta herättävään yritystoimintaan kuuluu viestiä yrityksen vastuullisesta toiminnasta. Ympäristövastuun osalta tämä tarkoittaa mm. viestintää kuormituksista, joita yrityksen toiminnasta syntyy ympäristölle. Ei ole syytä unohtaa myöskään kustannussäästöjä. Esimerkiksi kierrätysratkaisujen tehostaminen säästää jätehuollon kuluissa ja hiilidioksidipäästöjen pienentäminen energiassa. Tarkalla toimipistekohtaisella ympäristötiedolla ja analysoinnilla löytyy kustannus- ja energiasäästöjen kohteita" kertoo hyödyistä Juuso Aaltonen. ZeroWaste ohjelmistosta on tulossa kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla markkinoille uusi versio, joka mahdollistaa entistä helpommin laajan ympäristötietojen keruun ja analysoinnin toimipisteittäin.

Laki suurten yritysten vastuullisuusraportoinnista perustuu EU:n direktiiviin ja sitä kautta koskettaa samalla tuhansia eurooppalaisia suuryrityksiä. Enpros tuo markkinoille kieliversiot ohjelmistosta kansainvälisiä asiakkaita varten. "Lakimuutos auttaa osaltaan yritystämme kansainvälistymään tavoitteemme mukaisesti tämän vuoden aikana" kommentoi yrityksen suunnitelmista Aaltonen.

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi


10.2.2017 : Enpros Oy kertomassa toiminnastaan ELY:n yritysrahoituskatsauksessa

Lue lisää... Piilota

Itä-Suomen yritys- ja hankerahoituskatsauksen yhteydessä Pohjois-Karjalan osuudessa oli vieraana Enpros Oy:stä Juuso Aaltonen. Enpros oli yksi 2016 ELY-keskuksen harkinnanvaraista kehitysavustusta saaneista yrityksistä. Kehitysavustus käytetään ZeroWaste jäte- ja ympäristöraportoinnin ohjelmiston kehittämiseen mm. kansainvälisille markkinoille soveltuvaksi.

ELY-keskuksen yritys- ja hankerahoituskatsaus 8.2.2017
ELY-keskuksen yritys- ja hankerahoituskatsaus 8.2.2017

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi


17.1.2017 : Jätteiden kirjaaminen helpommaksi ZeroWaste siirtoasiakirja -sovelluksen avulla

Enpros Oy:n uusi ZeroWaste siirtoasiakirja -sovellus tekee jätteiden kuljettamiseen liittyvästä lakisääteisestä asiakirjojen muodostamisesta, käsittelystä ja arkistoinnista nopeampaa sekä poikkeuksellisen vaivatonta. Ilmestyneen sovelluksen avulla voi korvata perinteisen paperisen siirtoasiakirjan täyttämisen, arkistoinnin ja osapuolille lähettämisen kokonaan.

Lue lisää... Piilota

Lakisääteisenä jätteiden kuljetukseen vuonna 2012 tullut siirtoasiakirja, on synnyttänyt kuljetusliikkeille, käsittelylaitoksille sekä valvoville viranomaisillekin haasteellisia ja aikaa vieviä käytännön tilanteita. Kolmen vuoden ajan säilytettäviä, sekä jätteentuottajalle ja käsittelylaitokselle toimitettavia paperisia siirtoasiakirjoja saattaa syntyä yksittäisellä kuljetusliikkeellä jopa satoja päivässä.

Enpros Oy tunnetaan kaupan ja teollisuuden jäte- ja ympäristöraportoinnin ZeroWaste -ohjelmistosta, tarve sovelluksen kehittämiselle tulikin suoraan yrityksen nykyisiltä asiakkailta.

"Tämä on ainakin Suomen ja varmaan maailman ensimmäinen mobiilisovellus paperisten siirtoasiakirjojen käytöstä syntyvän kaaoksen korvaamiseksi. Kuljetusliike jätettä noutaessaan muodostaa, allekirjoittaa näytölle ja lähettää lopuksi sähköisesti tallentuvan siirtoasiakirjan mobiilisovelluksemme avulla osapuolille alle minuutissa. Kun ottaa huomioon vielä nopean toimistosta raportoinnin asiakkaille ja viranomaisille, työajan säästöt voivat olla vuositasolla valtavat" kertoo myyntijohtaja Juuso Aaltonen Enpros Oy:stä.

Sovellus auttaa kuljetusliikkeiden lisäksi myös muita siirtoasiakirjan piirissä työskenteleviä yrityksiä.

Purkutoimintaan erikoistuneen VS Purku Oy:n Petri Alanderille on sovelluksesta monia etuja. "Sovellus nopeuttaa ja helpottaa kuljettajiemme toimintaa, kun siirtoasiakirjan tietojen kirjoittamiseen ja etsimiseen ei enää kulu aikaa. Myös toimistossa tämä on helpotus paperien arkistoinnin poistumisen ja entiseen verrattuna murto-osan ajasta vievän raportoinnin takia", sanoo Petri

"Uskomme että on vielä paljon ympäristönhuoltoon uusia ja tehokkaampia toimintatapoja keksittävissä, tämä ala on ehkä hiukan jäänyt takamatkalle sähköisten palveluiden huomiolta. Pyrimme osaltamme muuttamaan tilannetta tuomalla markkinoille fiksumpia digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat helposti ja edullisesti käytettävissä yrityksen koosta riippumatta", toteaa lopuksi Aaltonen.

ZeroWaste-siirtoasiakirja sovellus on veloituksetta kokeiltavissa kaikille halukkaille siirtoasiakirjaa toiminnassaan tarvitseville yrityksille. Mobiilisovellus on nyt ladattavissa Google Play kaupasta. Sovelluksen avulla jätteen tuottajat, kuljetusliikkeet ja jätteiden käsittelylaitokset tekevät lakisääteisen siirtoasiakirjan käytöstä erittäin sujuvaa.

Lue lisää ZeroWaste siirtoasiakirja-sovelluksesta täältä: http://www.enpros.fi/kuljetusliikkeet

Lataa sovellus Google Play -kaupasta

Allekirjoitukset tehdään puhelimen näytölle.
Allekirjoitukset tehdään puhelimen näytölle.

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi

[tiedote pdf-muodossa]


13.12.2016 : Tutustuminen Riihimäelle Kiertotalouskylään

Lue lisää... Piilota

Enpros vieriali asiakkaidensa kanssa tutustumassa kesällä valmistuneeseen Riihimäen Kiertotalouskylään. Riihimäen Biojalostamo on Gasum Biotehdas Oy:n biokaasulaitos, joka pystyy vastaanottamaan biojätteen ja lietteiden lisäksi myös sekajätteen alitetta. Jätteistä saadaan tuotettu biokaasua ja lannoituskäyttöön soveltuvaa orgaanista lannoitetta.

Jan Reiners Gasum Oy:stä esittelemässä biokaasulaitosta
Jan Reiners Gasum Oy:stä esittelemässä biokaasulaitosta

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi


1.10.2016 : Enpros Oy mukana INFRA RY:n liittopäivillä Joensuussa 29.10.2016

Lue lisää... Piilota

Enpros Oy on mukana INFRA Ry:n liittopäivillä Joensuussa lauantaina 29.10.2016 esittelemässä yrityksen palveluja ja kertomassa tulevista ajonhallinta- ja siirtoasiakirja-sovelluksista.

Lisätiedot:
Juuso Aaltonen, Enpros Oy
puh. +358 41 539 3974
juuso.aaltonen@enpros.fi